herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


KVIEČIAME MOKYTIS KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLOJE-DARŽELYJE!

Nuotrauka
KVIEČIAME MOKYTIS KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLOJE-DARŽELYJE!

Prašymai pradėti mokytis 2021–2022 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt) nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12 val. Prašymų registracija per informacinę  sistemą vykdoma iki 2021 m. gegužės 31 d.  

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų (globėjų) vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai-darželiui priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/.

Mokyklos-darželio teritorija pagal 1-4 klases 

Gavus pranešimą Jūsų nurodytu elektroniniu paštu, kad vaikas priimtas mokytis į Kauno Motiejaus Valančiaus  mokyklos-darželio 1 klasę, reikės pristatyti šiuos dokumentus:

     1. vaiko priešmokyklinio ugdymo kompetencijų aprašą (pasibaigus 2020-2021 m. m. ugdymosi procesui);

    2. specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Tėveliai privalo patikrinti vaiko sveikatą iki pradedant  lankyti mokyklą. 

     Vaiko priėmimas į mokyklą įteisinamas mokymosi sutartimi.