herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas: I. Ledzinskaitė, d.pav. ugdymui

Sekretorius: E. Tarvydienė, prad.ugd. mokytoja

Nariai:

  • D. Nemčiauskienė, logopedas;
  • R. Būdaitė, psichologas;
  • A. Vaščiūnaitė, soc. pedagogas;
  • J. Stasiūnaitienė, prad.ugd. mokytoja,
  • D. Šmitienė, sveikatos priežiūros specialistė.

Viešųjų pirkimų komisija

Komisijos pirmininkas – Danguolė Petrovienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

  • Rima Semėnienė, administratorė, narė;
  • Irma Jašinskienė, raštvedė.

Darbo taryba

Pirmininkė: Violeta Zablockienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sekretorė:  Irma Jašinskienė- raštvedė;

Narys: Lina Kugienė- budėtoja.