herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Priėmimas

Šiais mokslo metais laisvų vietų mokytis yra  1, 2, 3 ir 4  klasėse.

2023-2024 m. m. bus komplektuojama 1 priešmokyklinė grupė (20 vaikų) ir 1 pirma klasė (24 mokiniai)

 Pateikti prašymus pradėti mokytis informacinėje sistemoje   https://imokykla.kaunas.lt   galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės pateikti atvykę į mokyklos-darželio raštinę. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių pateikti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima pateikti mokykloje-darželyje. 

Prašymus galima teikti nuo 2023 m. kovo 15  d.  Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. Prašymų registracija per informacinę sistemą vykdoma iki 2023 metų gegužės 31 d.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų (globėjų) vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai-darželiui priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.  https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/  

Mokyklos-darželio teritorija pagal 1-4 klases

Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio priėmimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2023-03-01  įsakymu Nr. V1-18

2023-2024 mokslo metų mokinių priėmimo komisija

Daugiau informacijos rasite http://www.kaunas.lt/svietimas/priemimas-i-bendrojo-ugdymo-mokyklas-tvarka/