herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


NUOTOLINIS MOKYMAS
NUOTOLINIS MOKYMAS

Karantino metu mokykloje-darželyje laikinai sustabdytas tiesioginis (kontaktinis)  asmenų aptarnavimas. Darbo valandomis įstaiga paslaugas teikia nuotoliniu būdu. Mokiniams ir tėvams informacija teikiama "Tamo" ir "Mūsų darželis" el. dienynuose. 

Laikinai stabdomas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas
Laikinai stabdomas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

Corona
Dėl coronaviruso

Dėmesio!
Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas ir švietimo veikla visose švietimo įstaigose.

Informacija dėl coronaviruso valdymo priemonių

Dienos spalvų koliažas
Dienos spalvų koliažas

Patys mažiausieji,  „Katinėlių“ grupės vaikučiai,  atliko dienos spalvų koliažą. Darbo pradžioje vyko pokalbis kokias dienos spalvas jie mato dienos metu, kokios spalvos saulė, debesys, žolė, visi kiti koliaže esantys gyvūnėliai.