herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


PAAUGOM?!

Nuotrauka
PAAUGOM?!

Prasidėjus  nuotoliniam mokymuisi, visi turėjom abejonių, ar ugdymasis bus kokybiškas, ar mokiniai ko nors išmoks ir pasieks norimų rezultatų. Maniau, kad mano pirmokėliams bus labai sunku ar beveik neįmanoma. Ir ką Jūs galvojate? Dabar viskas labai gerai. Juk jėgas bendram tikslui sujungė trys žmonės: mokytojas, mokinys ir tėvai. Visi paaugom: visų pirma įvaldėm informacinių technologijų gudrybes. Mokytojas ieško įdomesnės, aktualios medžiagos pamokoms. Mokiniai noriai atlieka įvairias užduotis ne tik popieriniuose sąsiuviniuose, bet ir virtualioje mokymosi aplinkoje. Tėvai randa laiko kartu su savo vaikais atlikti ne tik rimtas mokymosi veiklas, bet ir atlikti eksperimentus. Dirbam kūrybiškai. Kasdien mokomės, aiškinamės, tariamės vaizdo pamokėlėse. Dauguma mokinių geba patys prisijungti prie pamokos ir , tėvų nuomone, „žino kaip elgtis nuotolinės pamokos metu“. Stebiu savo mokinius, fiksuoju jų pasiekimus ir drąsiai galiu teigti, kad visi paaugo, nes geba sklandžiai skaityti, tvarkingai rašyti, sudaryti sakinius, kruopščiai atlikti eksperimentus, dailiai piešti, planuoti savo laiką.

 

Tik... Labai trūksta tiesioginio kontakto, bendravimo, paprastų pasikalbėjimų. Viskas dar ateityje. Tikime, kad greitai susitiksime ir, susėdę bendrame rate, išsakysime savo mintis.

Praėjus trims nuotolinio ugdymosi savaitėms, drąsiai galiu pasakyti: PAAUGOM! Ačiū pareigingiems mokiniams. Dėkui tėveliams už jų kantrybę, pagalbą savo vaikučiams mokantis. Tobulėkime ir aukime!

 

 

1a klasės mokytoja Roma Čebakovienė