herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Iniciatyva "Darom bangą"

Nuotrauka
Iniciatyva "Darom bangą"

2020-2021 m. m. 2a klasės mokiniai  dalyvauja projekte „Laimingas Vanduo“.

Praktinėje tiriamojoje veikloje moksleiviai:

·         Visiems mokslo metams pasirinko stebėti ir globoti upę Nemuną;

·         Įvertino realią Nemuno vandens būklę;

·         Matavo vandens temperatūrą;

·         Atliko vandens taršos tyrimą;

·         Suformulavo išvadas.

Projektas skatina įsisąmoninti, kad gamtos, žmogaus ir tautos gerovė bei išlikimas priklauso ir nuo kiekvieno iš jų asmeninio indėlio.

Projekto eigoje (Lapkričio mėnesį) mokiniai atliks vandens pėdsako tyrimą, rezultatus lygins su kitų mokinių atsiųstais rezultatais, sukurs interaktyvų plakatą (http://edu.glogster.com/„Vandens keliai“ apie globojamo vandens telkinio hidrografinį tinklą.

                                                                       2a klasės mokytoja Simona