herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


UGDYTINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) DĖMESIUI

Nuotrauka
UGDYTINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) DĖMESIUI

Informuojame, kad nuo 2020 m. gruodžio 9 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“. Todėl ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo procesas bus organizuojamas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, žiemos (Kalėdų) atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

                                                                                              Administracija