herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Pedagogai

Pedagogai:

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS

1a klasė – Ramunė Šulinskienė el. p. munelt@gmail.com

2a klasė – Eglė Tarvydienė el. p. egletar@gmail.com   

3a klasė – Janina Stasiūnaitienė el. p. janina.stasiunaitiene@gmail.com

4a klasė – Kristina Katiliūtė el. p. katiliutekristina@gmail.com

               

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA 

Ramunė Stanišauskienė el. p. st.ramune@gmail.com

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS 

Violeta Zablockienė - darželio grupė ,,Tigriukai" el. p. violetazster@gmail.com

Eglė Mažeikienė – lopšelio grupė “Tigriukai” ir priešmokyklinė gr. el. p. eglema.mazeikiene@gmail.com

Birutė Pocienė – lopšelio grupė “Katinėliai” el. p. birute1974@inbox.lt

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJA

Kristina Katiliūtė ,  mokytoja, el. p.  katiliutekristina@gmail.com    

MUZIKOS MOKYTOJAS

Martynas Žemaitis  mokytojas, el. p. martynas.zemait@gmail.com

DORINIO UGDYMO (TIKYBOS) MOKYTOJA

Orinta Antanavičienė info@sanciuparsapija.lt

ŠOKIO MOKYTOJA

Vilija Šilkūnienė, vyr. mokytoja, el. p. vilija.silkuniene@icloud.com

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJAS

Ovidijus Bartuševičius  vyr. mokytojas, el. p. ovidijusbartusevicius93@gmail.com

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA

Rasa Žiūrienė el. p. rasaziuriene@gmail.com

SocialinĖ pedagogĖ

Audronė Vaščiūnaitė el p. audra.vasc@gmail.com