herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Vizija, misija

VIZIJA

Mokykla-darželis saugi ir patraukli mokykla, teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą skirtingų gebėjimų vaikams, kur kiekvienam sudarytos galimybės patirti mokymosi sėkmę ir asmenybės ūgtį.

MISIJA

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno gebėjimus ugdyti sveiką, kūrybingą, laisvą ir atsakingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų ir bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį toliau sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programas.