herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Administracija

LAIKINAI EINANTI DIREKTORĖS PAREIGAS

Lina Baltakienė

Tel. Nr. - 8 37 34 14 06

El. paštas -

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Daina Siautelienė

Tel. Nr. - 8 37 34 14 06

El. paštas - daina.siauteliene@gmail.com

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS

Danguolė Petrovienė

Tel. Nr. - 8 37 34 14 06

El. paštas - petroviene@gmail.com