herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Ikimokyklinis ugdymas

Grupės

"Katinėlių" gr.  (2-3 metų vaikai)

Darbo laikas: 7.30- 18.00

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

  • Birutė Pocienė
  • Audronė Vaščiūnaitė

Mokytojų  padėjėja 

  • Aurelija Svetickienė

"Tigriukų" gr. (3-5 metų vaikai)

Darbo laikas: 7.30- 18.00

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

  • Violeta Zablockienė
  • Eglė Mažeikienė

Mokytojų  padėjėja 

  • Berta Abramavičienė

INFORMACIJA TĖVAMS

Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. keičiasi atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas, vadovaujantis: Kauno m. savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-320. Mokėjimo įkainių lentelė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programa