herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Ikimokyklinis ugdymas

Grupės

"Katinėlių" gr.  (2-3 metų vaikai)

Darbo laikas: 7.30- 18.00

Auklėtojos

  • Ingrida Damaševičienė
  • Liubovė Jakuševa

Auklėtojų padėjėja 

  • Aurelija Svetickienė

"Tigriukų" gr. (3-5 metų vaikai)

Darbo laikas: 7.30- 18.00

Auklėtojos

  • Violeta Zablockienė
  • Liubovė Jakuševa

Auklėtojų padėjėja 

  • Jolanta Paulauskaitė

INFORMACIJA TĖVAMS

Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai

Nuo 2018 m. balandžio 1 d. keičiasi atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas, vadovaujantis Kauno m. savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-143.

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas nuo 2020-01-01-01

Maitinimo paslaugų teikimo  ir  ugdymo reikmių įkainiai Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse.  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas