herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Ikimokyklinis ugdymas

Kauno Motiejaus valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Grupės

"Katinėlių" gr.  (2-3 metų vaikai)

Darbo laikas: 7.30- 18.00

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

  • Birutė Pocienė
  • Andrėja Galvanauskaitė

Mokytojų  padėjėja 

  • Aurelija Svetickienė

"Tigriukų" gr. (3-5 metų vaikai)

Darbo laikas: 7.30- 18.00

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

  • Violeta Zablockienė
  • Andrėja Galvanauskaitė

Mokytojų  padėjėja 

  • Berta Abramavičienė

INFORMACIJA TĖVAMS

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio  ugdymo programa, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas, vadovaujantis: Kauno m. savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-320. Kauno m. savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-103. Spausti čia

Mokėjimo įkainių lentelė