herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Komisijos

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė: Rasutė Ambrozevičienė - direktorės pavaduotoja ugdymui

Sekretorė: Vita Kupčinskienė - pradinių klasių vyr. mokytoja

Nariai:

  •  Diana Nemčiauskienė - logopedė
  •  Karolina Petraitytė - socialinė pedagogė
  • Rasa Budaitė - psichologė
  • Violeta Zablockienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
  • Lolita Lapinskienė - pradinių klasių vyr. mokytoja
  • Dalia Šmitienė- sveikatos priežiūros specialist

Viešojo pirkimo komisija

Komisijos pirmininkas – Danguolė Petrovienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

  • Karolina Petraitytė, socialinė pedagogė, narė;
  • Rima Semėnienė, informacinių ir komunikacinių technologijų specialistė, narė.