herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė: Daina Siautelienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja: Violeta Zablockienėa, mokytoja.

Nariai:

  • Asta Žukauskiatė, socialinė pedagogė;
  • Birutė Pocienė, mokytoja;
  • Kristina Katiliūtė, mokytoja;
  • Rasa Būdaitė, psichologė.

Viešųjų pirkimų komisija

Komisijos pirmininkas – Danguolė Petrovienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

  • Rima Semėnienė, administratorė, narė;
  • Irma Jašinskienė, raštvedė.

Darbo taryba

Pirmininkė: Kristina Katiliūtė mokytoja;

Sekretorė:  Irma Jašinskienė- raštvedė;

Narys: Violeta Zablockienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja.