herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo grupė (5-6 m. vaikai)

Grupės darbo laikas: 7.30 - 18.00

Mokytoja 

  • Modesta Lebedytė
  • Ramunė Stanišauskienė
  • Mokytojos padėjėja Reda Paulauskienė

INFORMACIJA TĖVAMS

Priešmokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai

Nuo 2018 m. balandžio 1 d. keičiasi atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas, vadovaujantis Kauno m. savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-143.

Maitinimo paslaugų teikimo ir ugdymo reikmių įkainiai Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse.