herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Pradinis ugdymas

 2019–2020 mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2019 m. birželio 9 d.

Mokslo metai

Pusmečiai

         2019-2020 m. m.

I pusmetis (nuo – iki)

II pusmetis (nuo – iki)

2019-09-02 – 2020-01-17

2020-01-20 – 2020-06-09

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

2019–2020 mokslo metai

Rudens

2019-10-28 – 2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23 – 2020-01-03

Žiemos

2020-02-17 – 2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-03-16 – 2020-03-27

Ugdymo proceso pabaiga

2020-06-09

Ugdymo proceso trukmė

175 dienos

Vasaros atostogos

06 09- 08 31