herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Pradinis ugdymas

Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais: mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 dienos, 35 savaitės, ugdymo proceso pabaiga- 2023 m. birželio 8 d. 

Mokslo metai

Pusmečiai

2022-2023 m. m.

 I pusmetis (nuo – iki)

 II pusmetis (nuo – iki)

2022-09-01 – 2023-01-08

2023-01-09 – 2023-06-08

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

2022–2023 mokslo metai

Rudens

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų)

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų)

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Ugdymo proceso pabaiga

2023-06-09

Ugdymo proceso trukmė

175 dienos

Vasaros atostogos

2023 m. birželio 9 d.- rugpjūčio 31 d.